Bělopotocký (Fejérpataky) Alexander František (Míroboh) (1819–1878)