2014: Střet světů

Od 1. 6. do 31. 7. 2014 proběhla v Galerii Kroupa výstava obrazů "Střet světů", pořádaná u příležitosti 10. výročí zahájení obchodní činnosti galerie v České republice. Nosnými tématy expozice byla díla různých malířských epoch a stylů (realismus, expresionismus, nová věcnost, abstrakce), zdánlivě rozdílných světů české i evropské provenience, které však spojuje neustálý vývoj výtvarného umění v posledních 150 letech.