Multrus Josef (1898–1957)

Multrus Josef (Praha 12. 3. 1898 – Praha 3. 1. 1957)

Josef Multrus byl malíř. Studoval u J. Bendy na UMPRUM v Praze a v mistrovské speciálce u prof. V. Nechleby na AVU v Praze (1920 - 1923). V r. 1922 obdržel cestovní stipendium z Hlávkovy nadace a v letech 1922 - 1923 podnikl studijní cesty po Jugoslávii a Itálii. Od r. 1924 člen Jednoty umělců výtvarných v Praze, se kterou pravidelně vystavoval od r. 1931. Realistickým způsobem zachycoval především sociální a společenské motivy. Věnoval se krajinomalbě a figurální tvorbě. V jeho žánrech je patrný obdiv pro staré mistry. Náměty čerpal z prostředí velkoměstských ulic, pražské periferie, maloval lidi při práci i v rodinném životě. Používal temnější barevnost. Multrusuva díla jsou zastoupena ve Sbírkách NG v Praze, GHMP, Středočeské galerie v Praze, Českého muzea výtvarného umění, AJG v Hluboké nad Vltavou, GVU v Litoměřicích a v Náchodě, MG v Brně, Východočeské galerie v Pardubicích a na zámku v Novém Městě nad Metují. Josef Multrus obdržel několik cen: Cena amerických Čechů (1921), Čestná cena Jednoty umělců výtvarných z fondu J. Mánesa (1949), Výroční cena České akademie věd a změní za dosavadní dílo (1951), Cena hlavního města Prahy (1954)

Multrus Josef - Významná díla

Mezi Multrusova význačná díla lze zařadit např.: Vnitřek chrámu sv. Víta, Předčítající, Očekávání, U modistky, Navštívenka (raná díla), Park v Paříži, Pohled na Toledo, Španělská zahrada, V kavárně (1932), Matka, Školní zahrada, Nedorozumění,Čaj v ateliéru (1933), Jarní krajina, Vrchovina, Žebráci, Zimní krajina (1934), Předjaří, Akt (1935). Z pozdějších prací (v souborné výstavě z r. 1939) jsou pozoruhodná: Drůžička, Podobizna matky, Můj bratr učitel, V kavárničce, Marta Krásová jako Smrt kmotřička, Prodavačka fialek, Slepý žebrák.

Multrus Josef - Výstavy (výběr)

1938 – Praha, JUV (souborná výstava), 1939 – Praha JUV, 1948 – Praha JUV Souborná výstava, 1954 – Praha, Staroměstská radnice, Pražské motivy, 1975 – Praha – Středočeská galerie (s K. Kotrbou), 1985 – Praha, Středočeská galerie (s K. Kotrbou)

zdroj:Nový slovník československých výtvarných umělců, Ivo Železný, nakladatelství a vydavatelství spol. s. r. o., 2000, Slovník českých a slovenských výtvarných umělců, Chagall, Ostrava 2002