2015: Od klasicismu k impresionismu v českém malířství 1780–1910

Od 30. 5. do 12. 7. 2015 proběhla v Galerii Kroupa výstava obrazů "Od klasicismu k impresionismu v českém malířství 1780–1910". Cílem tohoto výstavního projektu v Galerii Kroupa bylo ukázat příběh českého malířství a krajinomalby především v průběhu celého 19. století. Vzájemně se prolínající styly a vlivy jednotlivých výtvarných směrů dávají nahlédnout do uceleného vývoje českého krajinářství již od konce 19. až do počátku 20. století. 
Katalog k výstavě je v prodeji.