O galerii

Miroslav KROUPA, narozen v roce 1974 je majitelem a zakladatelem galerie. V letech 1997 – 2004 pracoval jako hlavní asistent p. Clauda Roberta, jednoho z nejvýznamnějších pařížských licitátorů a obchodníků s moderním uměním a spolumajitele aukčního domu MILLON & ASSOCIÉS, který byl v tomto období, dle obratu, třetím nejsilnějším aukčním domem ve Francii. V letech 1999 – 2002 navštěvoval kurzy dějin umění na pařížské Sorbonně, soukromě u p. Clauda Roberta a v roce 2002 v Praze úspěšně absolvoval Rudolfinskou akademii AS ČR.

V červnu 2004 zahájil vlastní obchodní činnost v České republice. V dalším roce otevřel Galerii Art Nouveau ve svém rodném městě Litomyšli a v září 2007 Galerii Kroupa, jejíž hlavní sídlo se nachází na Smetanově náměstí č. p. 60, v krásných prostorách nově zrekonstruovaného měšťanského domu v Litomyšli.

Galerie je zaměřena především na kvalitní české a evropské umění 19. a 20. století. V nabídce rovněž nechybí díla francouzského umění, malířů celosvětově proslulé barbizonské a pařížské školy. Samozřejmou součástí nabídky jsou díla významných českých malířů 19. století (Aleš, Barvitius, Brožík, Chittussi, Kohl, Mánes, Marold, Navrátil, Piepenhagen, Pinkas, Postl, Purkyně...), krajinářů Haushoferovy školy (Bubák, Haubtmann, Hawránek, Herold, Chwala, Kautský, Kirnig, Kosárek, Kraupa, Mařák, Riedel, Stephan, Ullik, Waldhauser, Zvěřina...) a Mařákovy školy a jejich současníků (Březina, Bubeníček, Dvořák, Honsa, Hudeček, Kalvoda, Kaván, Langer, Lebeda, Lolek, Macoun, Satra, Slavíček, Špillar, Ullmann a další), ale i avantgardní díla předních českých malířů 1. pol. 20. století, (Filla, Foltýn, Matoušek, Muzika, Procházka, Šíma, Štýrský, Toyen, Zrzavý atd.) včetně skupiny 42 (Gross, F. Hudeček, Lhoták, J. Kotík, Matal, Smetana, Souček) Zastoupena jsou rovněž významná jména české výtvarné scény 2. pol. 20. století (Boštík, Grygar, Hejna, Istler, Jíra, Jiřincová, Komárek, Kopecký, Malich, Medek, Sýkora a další) a částečně i zakladatelé slovenského moderního umění (Alexy, Bazovský, Benka, Fulla, Galanda, Guderna, Hála, Jasusch, Majerník, Mallý, Martinčeková-Šimerová, Mudroch, Schiller, Szobel, Weiner-Kráľ a další autoři)

Cílem galerie je všeobecné uznání výtvarných hodnot českého malířství v mezinárodním měřítku a obchod s kvalitními a prověřenými uměleckými díly významných autorů, ať již v kontextu českého či evropského uměleckého prostředí a s pomocí předních domácích i zahraničních expertů a znalců přebrat plnou záruku odpovědnosti za pravost a originalitu nabízených uměleckých předmětů.

Červen 2007
Miroslav Kroupa