Liehm Antonín (1817–1860)

Liehm Antonín (Jeníkov 25. 1. 1817 – Jeníkov 27. 5. 1860)

Antonín Liehm byl malíř–krajinář a pedagog. Od r. 1836 studoval na pražské Akademii u  Antonína Mánesa, kde patřil mezi jeho nejvýraznější žáky. Do ateliéru jeho nástupce Maxe Haushofera Liehm nastoupil v r. 1844 jako jeden z nejstarších pražských studentů. Věkový rozdíl mezi ním a učitelem byl pouhých 6 let. Patrně větší vliv než Mánes na něho měl právě Haushofer. Studia Liehm ukončil v r. 1847. V r. 1852 se usadil v Teplicích, kde vyučoval kreslení. Své obrazy vystavoval mj. na výstavě Krasoumné jednoty v r. 1853.

Zdroj: muo.cz, Milan Dospěl, Haushoferova krajinářská škola, katalog k výstavě, Galerie Kroupa, 2016