Haubtmann Michael (1843–1921)

Haubtmann (Hauptmann) Michael (Praha 9. 4. 1843 – Mnichov 1921)

Michael Haubtmann byl malíř–krajinář. Po maturitě v r. 1861 astoupil do ateliéru Maxe Haushofera na Akademii v Praze, kde setrval až do r. 1865. Souběžně s uměleckým vzděláním absolvoval studium práv na Karlově univerzitě v Praze, kde promoval  v r. 1867 a právnickou praxi také do r. 1869 vykonával. Od r. 1876 žil trvale v Mnichově, kde také studoval u Julia Lange. Cestoval po Švýcarsku, Norsku, Řecku, Egyptě a Itálii.

Haubtmann Michael – Významná díla a výstavy

Z Mnichova zaslal r. 1881 na Žofínskou výstavu obrazy: Sutiny divadla u Taorminy, Chrám Heřin u Girgenti, Pohled na Amalfi. Kromě toho známy jsou jeho italské motivy: Olivový háj u San Remo, Římská Campagna, Partie u Sorrenta, Zříceniny Paesta, Monte Rosa,  dále Pobřeží u Ostvaagö v Lofotech (1892), Večer v Luxoru, Zříceniny v Pantheonu v Athénách, Studie z ostrova Capri, Athény (1883), Pobřeží v Nettuno, Ostrovy na norském pobřeží, Břeh Nilu u Gizeh, Zříceniny v Karnak (výstavy Krasoumné jednoty v letech 1895–1897).
 

zdroj: Prokop Toman, Prokop H. Toman, Nový slovník československých výtvarných umělců, Ivo Železný, 2000, Haushoferova krajinářská škola, katalog k výstavě, Galerie Kroupa, 2016