Fanny Assenbaum byla malířka, narodila se  v r. 1848 (některé prameny uvádějí 1846) v Libějovicích, zemřela v r. 1904 (některé prameny uvádějí kolem r. 1901). V letech 1864–1865 studovala na pražské Akademii v ateliéru Maxe Haushofera. Po jeho smrti odešla do zahraničí a od r. 1886 začala studovat na Akademii v Mnichově u Ludwiga Willroidera. Byla členkou Society of Women artists v Londýně. V letech 1900 a 1901 vystavovala v Mnichově (obrazy Podzim, Partie z Schleissheumu a Předjaří), kde také většinu života žila. Na jubilejní výstavě Krasoumné jednoty vystavila obraz Krajina u moře. Věnovala se převážně krajinomalbě a motivům z Rujany. Její tvorba byla podobně jako v případě Adolfa Chwaly dlouhou dobu vnímána pouze v kontextu rakouského či německého umění 2. poloviny 19. století. Ačkoliv její práce z doby pražských studií nejsou vůbec známé, některé její práce z období od sedmdesátých let výše (m.j. V podvečer na zamrzlé řece) je patrný odkaz holandských krajinářů 19. století (např. Andreas Schelfhout, Eugen Voboeckhoven) a zřetelný je i osobitý soulad všech těchto vlivů a školení, kterými Assenbaum prošla.

zdroj: Milan Dospěl, Haushoferova krajinářská škola (kat. výst.), Galerie Kroupa v Litomyšli 2016.

Tyto stránky využívají cookies
Cookies používáme, abychom zajistili správné fungování a bezpečnost našich stránek, tím pádem co nejlepší zkušenost při návštěvě. Svá nastavení cookies můžete později kdykoliv změnit. Další informace o Cookies
Nastavení
Na této stránce můžete nastavit souhlas pro jednotlivé účely generování a využívání souborů cookies. Další informace o Cookies
Zajišťují, že tyto stránky fungují správně a bezpečně na všech zařízeních.
Analytické cookies nám pomáhají sledovat návštěvnost a informovat o tom, jak návštěvníci využívají tuto webovou stránku v průběhu jejich návštěvy.