Vlk Ferdinand (Kolín 13. 11. 1899 - 1965)

Ferdinand Vlk byl malíř a hudební skladatel. Studoval na soukromé malířské škole u Maxe Boháče a B. Kauska, na Akademii výtvarných umění v Praze u prof. Thieleho a na pražské konzervatoři (odd. kompozice). Podnikl studijní cesty do Francie, Španělska, Řecka (1938). Věnoval se nejvíce krajinomalbě, maloval zákoutí staré Prahy a krajiny ze svých cest.

Vlk Ferdinand -Výstavy

Vlkovy souborné výstavy se konaly r. 1941 v Mazáčově síni v Praze (41prací), r. 1944 v Ústřední knihovně hl. m. Prahy (34 prací). Některá Vlkova díla: Řetězová ulice v Praze, Staré domky, Olivy v Auxlipsis, Klášterní zahrada, Zátiší s violou, Drožkář, Zátiší s dýmkou, Paříž (Notre-Dame)

zdroj: Nový slovník československých výtvarných umělců, Ivo Železný, 2000