Michael (Hauptmann) Haubtmann (Praha 9. 4. 1843 – Mnichov 1921) byl malíř–krajinář. Po maturitě v r. 1861 astoupil do ateliéru Maxe Haushofera na Akademii v Praze, kde setrval až do r. 1865. Souběžně s uměleckým vzděláním absolvoval studium práv na Karlově univerzitě v Praze, kde promoval  v r. 1867 a právnickou praxi také do r. 1869 vykonával. Od r. 1876 žil trvale v Mnichově, kde také studoval u Julia Lange. Cestoval po Švýcarsku, Norsku, Řecku, Egyptě a Itálii.

Z Mnichova zaslal r. 1881 na Žofínskou výstavu obrazy: Sutiny divadla u Taorminy, Chrám Heřin u Girgenti, Pohled na Amalfi. Kromě toho známy jsou jeho italské motivy: Olivový háj u San Remo, Římská Campagna, Partie u Sorrenta, Zříceniny Paesta, Monte Rosa,  dále Pobřeží u Ostvaagö v Lofotech (1892), Večer v Luxoru, Zříceniny v Pantheonu v Athénách, Studie z ostrova Capri, Athény (1883), Pobřeží v Nettuno, Ostrovy na norském pobřeží, Břeh Nilu u Gizeh, Zříceniny v Karnak (výstavy Krasoumné jednoty v letech 1895–1897).

zdroj: Milan Dospěl, Haushoferova krajinářská škola (kat. výst.), Galerie Kroupa v Litomyšli 2016. – Prokop Toman – Prokop H. Toman, Nový slovník československých výtvarných umělců I, Praha 2000.

Tyto stránky využívají cookies
Cookies používáme, abychom zajistili správné fungování a bezpečnost našich stránek, tím pádem co nejlepší zkušenost při návštěvě. Svá nastavení cookies můžete později kdykoliv změnit. Další informace o Cookies
Nastavení
Na této stránce můžete nastavit souhlas pro jednotlivé účely generování a využívání souborů cookies. Další informace o Cookies
Zajišťují, že tyto stránky fungují správně a bezpečně na všech zařízeních.
Analytické cookies nám pomáhají sledovat návštěvnost a informovat o tom, jak návštěvníci využívají tuto webovou stránku v průběhu jejich návštěvy.