Bašek Josef (Pulice 6. 2. 1868 – Nyíregyháza 25. 11. 1914)

Malíř krajinář, žák pražské Akademie u prof. Mařáka. Z rodinných a materiálních poměrů vstoupil do vojska. Tam pěstoval umění i mimo hranice vlasti, v Uhrách a v přímoří u Kotoru. Nějaký čas byl učitelem kreslení na kadetní škole ve Vídni. Později jako důstojník oddal se opětně svému umění v Brzežanech v Haliči. Vystavoval ve Vídni ve spolku Dürer (1905), v Secessi (1906), v Künstlerhausu. Zejména jeho zimní krajiny a nálady s nádechem lyrismu byly s oblibou vyhledávány a kritikou oceněny. Vystavoval pak občas v Černovicích a pravidelně v Towarzystwu sztuk pieknych ve Lvově, konečně též v Římě (1908) a v Brně.