Brousil Josef Antonín (Praha 7. 8. 1871 - Praha 27. 9. 1892)

Josef Brousil byl malíř - krajinář, žák uměleckoprůmyslové školy v Praze. Od r. 1888 studoval na pražské Akademii nejprve u prof. Pirnera (dva roky) a pak u prof. Mařáka. Žil ve stálém nedostatku a zemřel mlád. V jeho krajinářských pracích je v jemnosti tónu i barvy a nádechu melancholie patrný vliv Mařákovy školy.