Oskar Fiala (Praha 11. 5. 1860 – Praha 10. 3. 1918) byl malíř a grafik, žák Julia Mařáka. Povoláním byl odborným učitelem kreslení na průmyslové škole, pak přešel na měšťanskou školu v Bubenči jako její ředitel. Tvořil obrazy a kresby z okolí Prahy, z poříčí českých řek, z Valašska a ze Slovácka. Studoval později v Paříži. Převládá u něho romantismus a citové nazírání na přírodní krásy a smysl pro malebné motivy architektonické v malbě i grafice.

Je autorem litografického plakátu okresní výstavy na Zbraslavi, prémie Jednoty umělců výtvarných nazvaná Vesnický kostelík a Cesta na Olšavě. Na jubilejní výstavě Krasoumné jednoty v Praze r. 1908 vystavoval obrazy: Na Olšavě, Západ, Řečiště Sázavy u Kamenného Újezda (akvarel), Kazín nad Berounkou (kresba), Mlýn v Brodku u Jílového (tušová kresba, reprodukovaná ve Světozoru XXXII). Obesílal skoro 30 let všechny pražské výstavy, zejména Jednoty umělců výtvarných a Rubešovu galerii. Je také autorem ex libris.