František Matoušek (Vysoké Mýto 12. 5. 1901 – Praha 13. 10. 1961) byl český malíř, jeden z prvních průkopníků abstrakce u nás. Patří ke generaci prvních českých surrealistů, ale ikdyž byl členem Devětsilu a na Akademii spolužákem Jindřicha Štyrského, členem Surrealistické skupiny se nikdy nestal. Jeho dílo se vyvíjelo osobitým směrem k pozoruhodnému výtvarnému stylu, ve kterém se prolíná politická angažovanost s osobitě pojatými podněty moderního malířství, především formální abstrakce, konstruktivismu a velmi originálně přivlastněného surrealismu.

František Matoušek se narodil se ve Vysokém Mýtě v rodině kamnáře Jana Matouška. Jako sedmiletý se léčil z tuberkulózy a na doporučení odjel za svou sestrou provdanou do přímořského Terstu, kde strávil podstatnou část svého dětství. Sem se také v dospělosti ze zdravotních důvodů vracel a dlouhodobě pobýval.

Za studií na vysokomýtském gymnáziu (1912 – 1920) docházel na kreslení k Arnoldu Koblitzovi. V letech 1920 – 1925 studoval na pražské Akademii výtvarných umění u prof. Augusta Brömseho, současně studoval filozofii, pedagogiku a dějiny umění na Karlově univerzitě v Praze (1925 – 1929). V letech 1923 – 1924 cestoval do Itálie a poprvé navštívil Paříž. V r. 1925 vydal publikaci Obrazy knižně s předmluvou Josefa Čapka. V r. 1926 se stal členem uměleckého spolku Devětsil, zúčastňoval se členských výstav, zároveň v tomto roce vydal litografii Vyšinutá rovnováha. Studia na Akademii absolvoval v r. 1929 u profesora Thieleho. V tomtéž roce se stal členem Umělecké besedy a v letech 1929 – 1931 se zúčastňoval členských výstav v Bratislavě, Rize a v dalších městech, cestoval do Chorvatska, Řecka, Itálie, Francie. V r. 1930 se seznámil s první ženou Helenou. Od r. 1932 do r. 1937 vlastnil grafický ateliér. Podnikal cesty do Itálie, Paříže, Španělska. V r. 1937 spolupracoval na světové výstavě v Paříži. Na výstavě v Galerie Courvoisier v San Francisku ve stejném roce měl vlastní oddělení. Do Paříže odjel natrvalo v r. 1938, ale vrátil se k mobilizaci a založil Kruh výtvarníků. Po obsazení Prahy v r. 1939 odjel zpět do Paříže, kde organizoval vydání kolektivního díla Pour la Tchécoslovaquie, hommage à un pays martyr (Za Československo, pocta mučednické zemi), kam přispěli mj. i Marc Chagall, André Lhote, Louis Marcoussis, Pablo Picasso či Ossip Zadkine. V tomto roce Matoušek předsedal Skupině československých výtvarníků, stal dobrovolníkem čs. armády a začal pracovat u štábu.

Po obsazení Paříže v r. 1940 utekl do Anglie, kde založil Czechoslovak School of Applied Art v Chelsea, zúčastnil se výstavy válečných kreseb v Londýně a seznámil se s druhou ženou Annou Petrovskou. V r. 1943 byla vydána anglická monografie F. Matoušek: Paintings and drawings. V r. 1944 Matoušek odjel do USA, kde studuje, přednáší a pořádá výstavy (v New Yorku - Bignou Gallery, New School). Z USA zpět do Anglie odjel v r. 1945 a přenesl odtud školu užitého umění do Paříže. V r. 1947 byly u Vladimíra Žikeše vydány válečné kresby F. Matoušek 1939 - 1945. V této době se Matoušek živil jako ilustrátor pro časopisy Lettres Françaises a Parallèle 50. V r. 1948 začal v Paříži pracovat jako velvyslanec Adolf Hoffmeister. Matoušek oživil staré přátelství z Devětsilu a zkoušel pracovat pro ambasádu. Na základě odvetných opatření v rámci studené války byl však Matoušek spolu s A. Hoffmeisterem z Francie v r. 1950 vypovězen. V Československu byl přijat s dobovou ostražitostí jako typický západník. Na svobodě zůstal pravděpodobně jen díky A. Hoffmeisterovi, který nad ním držel ochrannou ruku až do smrti. V r. 1953 se mu narodila dcera Jana. V r. 1958 – 1959 podnikl cestu do Bulharska. Zemřel v Praze v r. 1961.

Matoušek František - Výstavy

Výstavy: r. 1926 s Devětsilem: souborná výstava kreseb a kvašů v Praze (1930, 1933 a 1937), r. 1939 ve Francii výstavy v Corbeau, Galerii des Beaux-Arts, mezispojenecké výstavy v Rennes, Tours, Nantes, v r. 1940 výstava válečných kreseb v Londýně, v r. 1942 výstava v Royal Society, výstavy Spojených národů a v Gallery Whitechapel. V r. 1943 vystavuje v New Yorku – Bignou Gallery, New School, v r. 1951 výstava Kresby a záznamy ze současné Francie a z válečných let v Praze a Vysokém Mýtě, v r. 1961 výstavy obrazů k 60. narozeninám ve Vysokém Mýtě a Praze. Autentické dílo z 20. - 30. let však na nich chybělo a nebylo od 2. světové války vystaveno. Matouškovu pozůstalost, uloženou v depozitářích Městské galerie ve Vysokém Mýtě se podařilo r. 2009 zpracovat a vystavit na výstavě Residue - z pozůstalosti Františka Matouška v Městské galerii ve Vysokém Mýtě (kurátoři Pavel Chalupa a Jana Svobodová). Repríza této výstavy se konala v r. 2010 v Galerii výtvarného umění v Náchodě (kurátor Jan Kapusta).

zdroj: Prokop Toman – Prokop Hugo Toman, Nový slovník československých výtvarných umělců II, Praha 2000. – wikipedie.cz

Tyto stránky využívají cookies
Cookies používáme, abychom zajistili správné fungování a bezpečnost našich stránek, tím pádem co nejlepší zkušenost při návštěvě. Svá nastavení cookies můžete později kdykoliv změnit. Další informace o Cookies
Nastavení
Na této stránce můžete nastavit souhlas pro jednotlivé účely generování a využívání souborů cookies. Další informace o Cookies
Zajišťují, že tyto stránky fungují správně a bezpečně na všech zařízeních.
Analytické cookies nám pomáhají sledovat návštěvnost a informovat o tom, jak návštěvníci využívají tuto webovou stránku v průběhu jejich návštěvy.