Antonín Michalčík (Užhorod 8. 12. 1914 – 5. 6. 1998) byl malíř, grafik, typograf, výtvarný teoretik a pedagog. Studoval profesuru kreslení u profesorů O. Blažíčka, C. Boudy, K. Pokorného a J. Sejpka na ČVUT v Praze (1938), krátce studoval u prof. I. Kulce na Ukrajinské akademii v Praze a dějiny umění a estetiku na FF UK v Praze (1946–1950). Vytvořil několik scénických návrhů (taneční drama Václava Kalíška Romeo a Julie). Působil jako profesor kreslení a dějin umění na Střední uměleckoprůmyslové škole v Praze 3 (1963–1976). Byl členem SVU Mánes. Náměty ke svým, lyricky stylizovaným obrazům čerpal z konkrétních osobních zážitků, jež jsou reflexí viděného – krajin, dojmů z cest, nebo divadelních prožitků, ze starých bájí a literárních inspirací (Puškinova poezie). Společným rysem jeho malířské tvorby byla imaginativnost, básnicky přetlumočená skutečnost. V 80. letech se uskutečnily jeho putovní autorské výstavy ve Francii a Japonsku. Věnoval se typografii a ilustraci pro Družstevní práci v druhé polovině 40. let (E. A. Poe, R. Wright, H. Klenková, R. Payne, E. Daňková, aj.), později také nakladatelství Melantrich a Orbis.