Adámek Rudolf (Kutná Hora 9. 5. 1882 – Praha 1. 3. 1953)

Rudolf Adámek byl malíř a grafik, vizionář a náboženský myslitel, žák pražské Akademie u prof. Františka Ženíška. Adámkovo dílo není příliš dobře zmapováno, protože mnoho jeho obrazů není k nalezení nebo jsou v soukromých sbírkách, neznámo kde. Ještě z doby, než vstoupil do skupiny Sursum, je datováno plátno Zasvěcení, v němž se už formoval jeho spiritualistický názor. V čitelné kompozici je zobrazena egyptská sfinga na trůnu, jakožto atribut božské moudrosti, dále Buddha jako personifikace východní filosofie a nakonec nechybí ani vznášející se Kristus, který uzavírá kruh esoterismu. Práce Rudolfa Adámka v sobě obsahují nejenom vynikající symboliku, ale i výrazovou formu, jehož dominantou je mysticismus a vizionářství. Adámek také ilustroval pohádky a knihy pro mládež (1905–1906). Význačné jsou jeho perokresby k pohádkám B. Němcové. Byl členem uměleckého sdružení Sursum. Toto sdružení mělo sice poměrně krátkého trvání (1910 –1912), ale jeho tvorbu nelze přejít bez povšimnutí. Založil ho 30. 7. 1910 Josef Váchal spolu s Emilem Pacovským. Jednalo se v podstatě o druhou generaci českých symbolistů, která byla původně spojena s katolickou revue Meditace. Ve skupině byli zastoupeni např. Josef Váchal, Jan Konůpek, Rudolf Adámek, František KoblihaJan Zrzavý. Dílo Jana Zrzavého patří do skupiny jen okrajově, na přímluvu Bohumila Kubišty byl později Zrzavý přijat do spolku Mánes. Hlavním nositelem děl skupiny Sursum je secesní linie přetrasformovaná do závažnějších témat. Různorodost námětů vyjadřuje úzkou hranici mezi rozkoší a bolestí, mezi láskou a nenávistí. Myšlenky a snahy sdružení byly v dalším vývoji českého umění zastíněny avantgardními směry. A tak jako samotné sdružení Sursum nezapadá do přední vývojové linie českého umění, i tvorba jednotlivých umělců, kteří byli jeho součástí, se vymyká veškerým konvencím.

Adámek byl také členem SVU Myslbek a jeho pracovního výboru. V r. 1921 Adámek obdržel Turkovu cenu.

Adámek Rudolf - Významná díla

Z olejomaleb jsou význačné: Poznání, Ejhle, člověk, Vise, Pokušení, Háj radosti, Probuzení jara. Kreslil také ex libris.

Adámek Rudolf - Výstavy (výběr)

Výstava Adámkových prací se uskutečnila v říjnu a listopadu  r. 1907 v Praze u B. Kočího na stálé výstavě originálů Z říše pohádek (v katalogu 262 čísel), Výstava uměleckého sdružení Sursum v Praze v září a říjnu r. 1912 (23 prací). Adámek obeslílal také výstavy Krasoumné jednoty v letech 1906-1914 (hlavně grafika), v r. 1908 proběhla výstava v Pešti.

zdroj: Nový slovník československých výtvarných umělců

Tyto stránky využívají cookies
Cookies používáme, abychom zajistili správné fungování a bezpečnost našich stránek, tím pádem co nejlepší zkušenost při návštěvě. Svá nastavení cookies můžete později kdykoliv změnit. Další informace o Cookies
Nastavení
Na této stránce můžete nastavit souhlas pro jednotlivé účely generování a využívání souborů cookies. Další informace o Cookies
Zajišťují, že tyto stránky fungují správně a bezpečně na všech zařízeních.
Analytické cookies nám pomáhají sledovat návštěvnost a informovat o tom, jak návštěvníci využívají tuto webovou stránku v průběhu jejich návštěvy.