Navrátil Antonín Alois (Praha 19. 8. 1829 – Praha 23. 12. 1859)

Antonín Alois Navrátil byl malíř, fotograf a daguerrotypista, syn malíře Josefa Navrátila. V letech 1841–1848 byl žákem pražské Akademie, nejprve v ateliéru Christiana Rubena a od r. 1844 Maxe Haushofera. Jako malíř tvořil historické kompozice, zejména z českých dějin. S takovými se také představil veřejnosti na bývalé stálé výstavě Jednoty výtvarných umělců v letech 1849–1850, kde byl tehdy jeho otec předsedou. Vytvořil také řadu ilustrací a humoristických kreseb. Zemřel předčasně na otravu krve, kterou si přivodil poraněním o sklo při svých dageuerrotypových pokusech.

zdroj: Prokop Toman, Prokop H. Toman, Nový slovník československých výtvarných umělců, Ivo Železný, 2000