Schicho Karel (Praha 17. 1. 1834 – Cles u Celje 5. 1. 1908)

Karel Schicho byl malíř, krajinář, žák pražské Akademie v ateliéru Maxe Haushofera v letech 1852–1854. V letech 1856 –1868 Schicho obesílal svými obrazy i výstavy Krasoumné jednoty, zastoupen byl také na Jubilejní výstavě v r. 1891 (obrazy Chiemské jezero, Horské jezero, Rovina). Na rozdíl od svých spolužáků se dožil vysokého věku, lze tedy předpokládat, že po sobě zanechal rozsáhlé malířské dílo. Přesto je nyní zcela zapomenutý, jeho dílo se na uměleckém trhu vůbec neobjevuje, i soukromým sbírkám zůstává jeho jméno neznámé. Jeden z jeho obrazů Podvečer u jezera (60. léta 19. stol.) byl součástí slavné Waldesovy obrazárny a v současné době se nachází ve významné moravské soukromé sbírce.

zdroj: Prokop Toman, Prokop H. Toman, Nový slovník československých výtvarných umělců, Ivo Železný, 2000, Michal Šimek, Haushoferova krajinářská škola, katalog k výstavě, Galerie Kroupa, 2011