Wolf Alois (Praha 1822 – ? 1871)

Alois Wolf byl malíř-krajinář, v letech 1844 –1855 žák pražské Akademie v ateliéru Maxe Haushofera. Svými obrazy je od r. 1845 zúčastňoval výstav Krasoumné jednoty. V 60. letech 19. století se usadil v Lokti.

zdroj: Prokop Toman, Prokop H. Toman, Nový slovník československých výtvarných umělců, Ivo Železný, 2000, Haushoferova krajinářská škola, katalog k výstavě, Galerie Kroupa, 2016