Kottula Jan Dominik (Praha 4. 8. 1794 – Praha 3. 2. 1866)

Jan Dominik Kottula byl malířem genrů, zátiší a podobizen. Jeho otec Leopold Kottula pocházel z Kosmonos, byl odhadcem obrazů a v r. 1793 obdržel měšťanské právo k provozování obchodu s obrazy. Jan Dominik  Kottula byl od r. 1809 žákem pražské Akademie u Berglera, v r. 1813 obdržel čestnou školní cenu. Patřil ke společnosti, která se scházela ve sklepě lahůdkáře Chlumeckého v Praze I, kam často chodil i Josef Navrátil. Podoba Jana Dominika Kottuly je znázorněna na obraze Josefa Navrátila Scéna ve vinném sklepě Chlumeckého. Podobný motiv zobrazil Kottula na svém obraze Zkoušení vína ve sklepě. Jan Dominik Kottula často kopíroval obrazy, např. podle Tenierse, Wouwermanna, Paula Delaroche (Napoleon ve Fontainebleau) aj. Chlumecký ve své známé sbírce (podle katalogu z r. 1863) vlastnil od Kottuly 177 obrazů. Kottula byl rovněž zastoupen ve věhlasné sbírce továrníka Jindřicha Waldese.

zdroj: Prokop Toman, Prokop H. Toman, Nový slovník československých výtvarných umělců, Ivo Železný, 2000