Jindřich Fürst (Dobrno ve Štýrsku 11. 7. 1873 – Turnov 27. 1. 1943) byl malíř krajinář. Studoval na výtvarné Akademii v Praze (u prof. Mařáka a Brožíka), podnikl studijní cesty do Egypta, Anglie a Belgie. Byl členem Turnovského díla a Sdružení výtvarníků v Praze. Za světové války vstoupil do služeb poštovního úřadu v Praze a později ve výslužbě se usadil v Turnově.

Jindřich Fürst - Významná díla a výstavy

Na mezinárodní výstavě v Bruselu v r. 1910 vystavil dva obrazy (Vrby na cestě a Malá náměstí v Praze). V Praze se účastnil výstavy Umělecké besedy v r. 1907 (Soumrak, Večer), výstavy Jednoty umělců výtvarných r. 1907 (Vrby u potoka, Skica), výstavy Krasoumné jednoty r. 1907 (Před deštěm), jubilejní výstavy Krasoumné jednoty r. 1908 (Pod mrakem, Na potoce), výstavy Umělecké besedy v r. 1910 (Soumrak, Deštivá nálada). 

K. B. Mádl: „ …obrazy J. Fürsta, nového talentu, krásných malebných myšlenek, vyzbrojeného na uměleckou pouť citovou hloubkou, taktuplnou rozhodností v barevném výrazu…“

Byl členem Turnovského Díla a Sdružení výtvarníků v Praze. Za světové války vstoupil do služeb poštovního úřadu v Praze a později ve výslužbě se usadil v Turnově.