Vojtěch Doležil (Velké Kunčice 11. 6. 1882 – Praha 27. 10. 1961) by malíř, typograf a pedagog, známý jako figuralista a krajinář.
Vystudoval akademii výtvarných umění v Drážďanech a umělecko-průmyslovou školu v Praze (prof. Mašek a Preisler). Žil v Praze, kde také působil jako profesor na státním ženském učitelském ústavu. Jeho obrazy byly reprodukovány časopisecky ve Zlaté Praze a v Salonu. O Doležilově životě a díle pojednává kniha Vojtěch Doležil: jménem krásy a lásky, jejímž autorem je P. Kmošek. Doležil vystavoval v Tatranské Lomnici (r. 1920 – Krajiny z Vysokých Tater a z Javoriny), soubory Slovenské hrady (r. 1923, 14 obrazů) a Stará Praha (r. 1927, 70 obrazů) v Praze, soubory Vítkovické železárny (r. 1926) a Stará Praha (r. 1927) v Topičově Saloně v Praze.

zdroj: Zbyšek Malý – Alena Malá, Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–1998 II, Ostrava 1998. – alepk.nkp.cz