Josef Holub (Slaný 13. 11. 1870 – Kvasiny 22. 8. 1957) je nejslavnější kralupský malíř krajinář a jeden z nejstarších Mařákových žáků zůstal jako snad opravdu jediný věren způsobu malby, kterou si osvojil především od Kavána. Vyučil se malířem pokojů. Na pražské Akademii studoval v letech 1890 – 1894 u prof. Mařáka. Toto studium byla nejkrásnější doba jeho života. Již na Akademii obdržel Purmannovo stipendium, r. 1896 stipendium Hlávkovo, za něž se vypravil na studijní cestu do Dalmácie a Černé Hory, kde maloval pro dvorní divadlo v Cetyni. Studoval v galeriích rakouských a německých. Tehdy obdržel státní stipendium od ministerstva školství ve Vídni.

Své náměty nacházel v krajinách Povltaví a Podřipska a proslul jimi v nesčetných variacích téhož záběru (Vltava u Nelahozevsi, Lobeček, Veltruský park). Větší oleje vynikají propracovanou a promalovanou plochou v ostře konturovaném zobrazení zpravidla vlídného rovinatého motivu louky, říčního zákoutí nebo stromoví. Po r. 1900 se Holub věnuje profesionálně praxi fotografa, což i zpětně jistě ovlivnilo setrvání na naučeném principu malování. Oblíbený zelenavý kolorit jen občas prokvete ostřejšími akcenty, impresivnější polohy dociluje v některých drobnějších dílech, která nezapřou talent, dobrou průpravu u Mařáka a vliv blízkých přátel (Dvořák, Slavíček). Také Holub jako žák Mařákův rozvinul program svého učitele do znamenité šíře a kráčel cestou, kterou mu vytkl jeho velký učitel. Po první světové válce se již Holubovo dílo výrazově dále neposunulo, kodifikovalo harmonický obraz domovské krajiny (jeho rozměrný olej byl kdysi státem věnován i J. V Stalinovi a umístěn v prostorách moskevského Kremlu) a stalo se zvláště pro region uznávanou nezpochybnitelnou výtvarnou hodnotou tím spíše, že umělec patřil k osobitým postavám svého města, jehož instituce se pyšnily a dodnes pyšní jedněmi z nejlepších děl.

Mezi jeho významná díla lze zařadit: Smutná břízka, U Citova, Jitro, Hasenburk, Na Dyji, Na Hrombabě, V olších, U železničního mostu, Houština, Říp od Úžic, Říp od Citova, Před bouřkou, Západ, Šípkový keř, Duby u Třemošnice, Kocanda, Vrátka, Vysychající potok, Luční pramen, Polní cesta, Ráno v lese, Podzim začíná, Panenky ve vřesu, Strom samotář, Vltava u Nelahozevsi, Babiččino údolí, U Veltrus, Říjnová nálada u Chvatěrub, Na Vltavě u Nelahozevsi.

Josef Holub vystavoval v Mánesu v Praze, v Pardubicích, Lounech, Náchodě, Brně a Plzni. Se Spolkem výtvarných umělců po Moravě a v Londýně. Samostatné výstavy pořádal ve Slaném (r. 1897, 75 prací), Chrudimi, Kralupech (v prosinci r. 1932 přes 72 prací) a v Poličce. Na výstavě Jednoty umělců výtvarných Julius Mařák a jeho škola bylo 6 obrazů. Zdařilou výstavu jeho neprodejných obrazů z majetku soukromých sběratelů v okolí Kralup pořádala k jeho 75. narozeninám Družina přátel umění Navrátil v říjnu r. 1945 ve Slaném (46 obrazů). 

Tyto stránky využívají cookies
Cookies používáme, abychom zajistili správné fungování a bezpečnost našich stránek, tím pádem co nejlepší zkušenost při návštěvě. Svá nastavení cookies můžete později kdykoliv změnit. Další informace o Cookies
Nastavení
Na této stránce můžete nastavit souhlas pro jednotlivé účely generování a využívání souborů cookies. Další informace o Cookies
Zajišťují, že tyto stránky fungují správně a bezpečně na všech zařízeních.
Analytické cookies nám pomáhají sledovat návštěvnost a informovat o tom, jak návštěvníci využívají tuto webovou stránku v průběhu jejich návštěvy.