Antonín Raimund Wolf (Černovice 1865 – Vídeň 1924) byl malíř, žák Julia Mařáka na pražské Akademii. S oblibou maloval lesní zákoutí, tvořil v Karlových Varech, od r. 1899 ve Vídni.

Z jeho děl lze uvést: Zahradní ulice v Kalových Varech, V srdci lesa. Na zemské jubilejní výstavě v r. 1891 byly vystaveny tyto obrazy: Po zřícení kamenného mostu v Praze (1891), V lukách u Solnohradu (1891) a kresby: Daniel ve lví jámě, Prometheus, V houštině, na jubilejní výstavě r. 1908 Boží muka (pastel), v Krasoumné jednotě v r. 1887 V parku, Motiv z Fürstenbergské zahrady, Děvče z Jihlavy, Studie z Hradčan, v r. 1889 Za večera na kamenném mostě v Praze.