Arno Novák (Kukleny 9. 2 1872 – Praha 9. 12. 1914) byl malíř, krajinář i figuralista, žák uměleckoprůmyslové školy a pražské Akademie u prof. Hynaise a Mařáka (absolv. 1897). Později studoval v Mnichově, Drážďanech, Berlíně a ve Vídni. Je autorem velkého obrazu Nanebevstoupení P. Marie na hlavním oltáři ve Šlapanicích u Brna a velký počet podobizen. Podepsal (24.2.1900) protest umělců proti obsazení prof. místa po zemřelém Juliu Mařákovi vídeňským malířem Rud. z Ottenfeldu.

zdroj: Prokop Toman – Prokop H. Toman, Nový slovník československých výtvarných umělců I, Praha 2000.