Bárta Josef (Praha 14. 6. 1865 – Praha 15. 3. 1919) vstoupil na pražskou Akademii zprvu k prof. Pirnerovi, avšak v letech 1896–1898 přestoupil k prof. Mařákovi. Od realistického plenérového krajinářství dospěl krátce po roce 1900 ke krotce impresionistické skvrně a dařily se mu zejména menší krajinářské formáty s oblíbenými náměty letních luk a žní (ukázkou může být obraz z někdejší Waldesovy sbírky). Později se pokoušel i o dekorativně laděné krajiny s figurální stafáží – proslulý byl svého času jeho rozměrný obraz koupajících se chlapců na jezu z r. 1908, rozvíjející po celé Evropě rozšířené téma tzv. baignades (u nás zejména A. Hudeček a M. Jiránek). Níže prezentovaný obraz Husopaska patří k dosud nejlepším Bártovým známým dílům, pravděpodobně inspirovaný francouzským impresionismem. Na Jubilejní výstavě Krasoumné jednoty v Praze r. 1908 byl zastoupen oleji Vrby a Staroměstské náměstí. Zabýval se i tvorbou grafickou, zejména barevný lept s motivy krajin a portrétů.