Bohumil Stanislav Urban (Kostelec nad Labem 20. 12. 1903 – Praha 28. 3. 1997) byl malíř, spisovatel a profesor střední školy v Praze. V letech 1921 – 1926 byl žákem pražské Akademie výtvarného umění u prof. J. Obrovského, F. Thieleho, F. Kupky a K. Krattnera. Na FF UK v Praze studoval dějiny a estetiku. Získal stipendijní Hlávkovu italskou cenu, Klárovu římskou cenu a stipendium ministerstva školství pro studium v Paříži. Ve 30. letech byl výtvarným referentem Národních listů, v r. 1942 redigoval sborník Umění dneška. Realistickou malbou a kresbou zachycoval krajinu, náměty z pražské periferie, figurální kompozice s náboženskou a sociální tematikou, květinová a ovocná zátiší. Věnoval se portrétu (J. B. Foerster, Z. Nejedlý, O. Chlup) a volné grafice. Životní téma představuje žena a její charisma. Zabýval se typografií a plakátovou tvorbou. Byl středoškolským profesorem, pedagogem Vyšší pedagogické školy v Brně a estetické výchovy na FF UK v Praze (1953 –1973). Je spoluautorem učebnice Písmo (s J. Křížkem, 1938) a autor knihy Kapitoly z dějin estetické výchovy. S manželkou – sochařkou A. S. Urbanovou a R. Landerem založil v r. 1942 maňáskové divadlo. Navrhovali loutky a podíleli se na scénografii představení. Měl samostatnou expozici v rámci Salonu nezávislých v Paříži a putovní výstavu v rámci Královské společnosti britských akvarelistů. Urban byl také zakládajícím členem a předsedou Sdružení výtvarníků v Praze a sdružení Purkyně, s nímž vystavoval, dále členem mezinárodní poroty umělecké výstavy při olympijských hrách v Amsterodamu r. 1928, členem Bloku výtvarných umělců a Severočeských výtvarných umělců. Zastoupen je ve sbírkách NG a Galerie hlavního města Prahy v Praze, Východočeské galerie v Pardubicích, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem a jinde. Obdržel cenu Za vynikající práci, Purkyňovu cenu za obraz Těšínsko včera a čestné uznání České akademie věd a umění za soubor portrétů.

Tyto stránky využívají cookies
Cookies používáme, abychom zajistili správné fungování a bezpečnost našich stránek, tím pádem co nejlepší zkušenost při návštěvě. Svá nastavení cookies můžete později kdykoliv změnit. Další informace o Cookies
Nastavení
Na této stránce můžete nastavit souhlas pro jednotlivé účely generování a využívání souborů cookies. Další informace o Cookies
Zajišťují, že tyto stránky fungují správně a bezpečně na všech zařízeních.
Analytické cookies nám pomáhají sledovat návštěvnost a informovat o tom, jak návštěvníci využívají tuto webovou stránku v průběhu jejich návštěvy.