Charles-Clèment Calderon (Paříž 1864 – Paříž 1906) byl francouzský malíř, krajinář, student Cabanela. Jeho malířským stylem byl impresionismus. Jako mnoho krajinářů té doby byl i Calderon inspirován zejména Benátkami. Většina jeho prací líčí benátské kanály, výhledy na město, stejně jako celou řadu mořských krajin a obrazy lodí. Velkou část svých benátských obrazů Calderon výstižně pojmenoval Velký kanál v Benátkách. Obrazy sice měly stejný název, ale výrazně se od sebe lišily. Calderon také cestoval do Turecka, odkud přivezl své práce z Istanbulu a Bosporu. V r. 1906 se podílel na koloniální výstavě. Téhož roku zemřel.