Václav Březina (Pátek nad Ohří 15. 9. 1862 – Jindřichův Hradec 9. 9. 1906) byl malíř krajinář, žák malířské Akademie v Praze v letech 1880 – 1882 (elementární škola a přípravka), v letech 1887 – 1891 ve speciální krajinářské škole prof. Julia Mařáka. S Mařákem také pracoval na vnitřní obrazové výzdobě Zemského muzea v Praze. Pak žil v rodném Poohří v Lenešicích, odkud obesílal výroční výstavy Krasoumné jednoty v Praze v letech 1894 – 1897 (Bažina na Ohři, Selský dvůr v Jičínsku, v Zimě na kraji lesa, Zimní cesta podle potoka, V jeseni, Pobřeží Ohárky, Začátek jara, Nový sníh). V letech 1899 – 1902 žil v Náchodě, pýchou tamější městské obrazárny je jeho rozměrný olej Tragedie lesa na Brance o větrné smršti 9. 4. 1902. Se zálibou maloval motivy z lesů a lučin, zvláště pak z Ratibořic a z Babiččina údolí. Asi v r. 1902 přišel do Mladé Boleslavi, kde si otevřel krajinářskou školu. Odtud poslal na výstavu Krasoumné jednoty r. 1904 obraz Vřesoviště a r. 1906 oleje Březnový večer, Máky a pastel Před zimním spánkem. V Mladé Boleslavi vznikly jeho obrazy Hrad v Mladé Boleslavi na večer a Hrad Templ (oleje na dřevě, vystavené r. 1938 na výstavě Český ráj v Obecním domě v Praze). V posledních letech svého života zajížděl v létě do Jindřichova Hradce na pozvání starosty K. Merty a jeho manželky. Tam také pořádal r. 1903 výstavu a r. 1906 náhle zemřel. Téhož roku tam byla také pořádána výstava jeho obrazů. V nich se objevují kvetoucí meze, orosené lučiny a zejména stromoví lesní v nádheře léta v barvách jeseně i v zimním spánku. Pohřben je v Lázních Bělohrad.

Václav Březina - Významná díla a výstavy

Na jubilejní výstavě Krasoumné jednoty v Praze r. 1908: Pobřeží Oharky, Začátek jara, Nový sníh, Lesní idyla, Zimní odpoledne, Opuštěná. V Národní galerii: Bukový les. Na výstavě J. U. V. v Praze (Julius Mařák a jeho škola): Kvetoucí sad, Studie vodopádu, Studie vzduchu, Skalní partie, Před jarem, Slunce v lese, Pastva u Ratibořického dvora, Můstek u Lásenice, Habrový háj (vesměs oleje, až na poslední z majetku p. Dvorské z Hradce Králové). Na výstavě prací žáků Julia Mařáka v létě r. 1934 v Hradci Králové 4 krajiny z Náchodska (oleje). 
 

Tyto stránky využívají cookies
Cookies používáme, abychom zajistili správné fungování a bezpečnost našich stránek, tím pádem co nejlepší zkušenost při návštěvě. Svá nastavení cookies můžete později kdykoliv změnit. Další informace o Cookies
Nastavení
Na této stránce můžete nastavit souhlas pro jednotlivé účely generování a využívání souborů cookies. Další informace o Cookies
Zajišťují, že tyto stránky fungují správně a bezpečně na všech zařízeních.
Analytické cookies nám pomáhají sledovat návštěvnost a informovat o tom, jak návštěvníci využívají tuto webovou stránku v průběhu jejich návštěvy.