Leopold Stephan (Štefan) (Praha 1826 – Praha 26. 3. 1890) byl malíř krajinář a pedagog, člen spolků: Jednota umělců výtvarných, Krasoumná jednota, Umělecká beseda. Výtvarné školení absolvoval na Akademii výtvarných umění v Praze v letech 1844–1850 u Maxe Haushofera. Poté odešel studovat do Düsseldorfu. Doba jeho studia bývá obvykle zobecněna na padesátá léta, ovšem s jistotou lze doložit, že na výstavu Krasoumné jednoty v Praze v r. 1851 zaslal obraz právě odsud. Častěji bývá zmiňováno školení v krajinářské škole Andrease Achenbacha, nicméně zcela zásadní komponentou v jeho malbě je vlastní redakce inspiračních podnětů tvorby Johanna Wilhelma Schirmera, dalšího velkého krajináře a pedagoga spjatého s düsseldorfským kulturním prostředím, které v této době představovalo jedno z ústředních malířských center v Evropě. Stephan si v průběhu 50. let osvojil určité kompoziční vzorce, které s nápaditou invencí poté různě varioval. Vztahuje se to i k práci Sklizeň, jednomu z nejkvalitnějších olejů této doby, kde umělec používá velmi podobného, ovšem stranově obráceného kompozičního řešení jako u reprezentativního díla Krajina s čápy z r. 1859 ze Sbírek Národní galerie v Praze (O 14812). V r. 1864 Stephan pobýval v Tyrolích, ale trvale žil v Praze, kde soukromě vyučoval krajinomalbě. Ve svém ateliéru dával soukromé lekce krajinomalby např. Václavu Březinovi nebo Lvu Lerchovi. Stephanovy krajiny jsou komponované a pojaté romanticky, vyznačují se výraznou barevností (zelení) a pitoreskními motivy.Tématem jeho obrazů byly tyrolské hrady, alpské ledovce, jezera v Solné komoře, skalnaté a lesnaté krajiny, přírodní scenérie s bouří, apod. V Čechách maloval Šumavu nebo Podkrkonoší v okolí Turnova, ale navštívil i Moravu a okolí Trenčína na Slovensku.

Stephan Leopold - Významná díla a výstavy

Jan Neruda se ve svých posudcích (Umění) zmiňuje o Stephanových obrazech na pražských výstavách: Krajina labská, Jezero Garda (1861), Ze Šumavy („ ... zdá se nám, že umělec ten vzdaluje se vždy víc a více od přírody a přirozenosti, že vyhledává efektů v barvách...“), Letní krajina, Krajina moravská (1862), Krajina v Pohoří, V neděli z rána (1864) („ ... Leopold Stephan je jediný z českých umělců, kterému již popřáno místa v mnichovské nové Pinakothece...“),  a o obrazu Poustevna (1870) („ ...působí víc již svou nezvyklou romantikou…“). Z dalších děl lze uvést: Údolí Sarcy u Rivy (1855), Hrad Tirol (1856), Žně, Dubový les (1858), Vodopád v Černém lese (1859), Údolí Váhu u Trenčína (1863), Blížící se bouře (1868), Krajina u Lovosic, Krajina s čápem.

zdroj: Naděžda Blažíčková-Horová, České malířství 19. století (1790–1910)(kat. výst.), Národní galerie v Praze, 2009. – Milan Dospěl, Haushoferova krajinářská škola (kat. výst.), Galerie Kroupa v Litomyšli 2016. – Prokop Toman – Prokop H. Toman, Nový slovník československých výtvarných umělců I, Praha 2000.

Tyto stránky využívají cookies
Cookies používáme, abychom zajistili správné fungování a bezpečnost našich stránek, tím pádem co nejlepší zkušenost při návštěvě. Svá nastavení cookies můžete později kdykoliv změnit. Další informace o Cookies
Nastavení
Na této stránce můžete nastavit souhlas pro jednotlivé účely generování a využívání souborů cookies. Další informace o Cookies
Zajišťují, že tyto stránky fungují správně a bezpečně na všech zařízeních.
Analytické cookies nám pomáhají sledovat návštěvnost a informovat o tom, jak návštěvníci využívají tuto webovou stránku v průběhu jejich návštěvy.