Publikováno
12.10.2016

Od 22. 10. do 26. 11. 2016 proběhla výstava Karel Těšínský, Monotypy a obraz. Úvodním slovem výstavu zahájili Jiří Machalický a Milan Dospěl. 

Karel Těšínský patří k dosud neobjeveným nebo neprávem opomíjeným umělcům. Zanechal po sobě pozoruhodné, velmi osobité malířské dílo, které se vyvíjelo bez jakýchkoliv náhlých zvratů, bez ohledu na střídající se výtvarné proudy. Postupně dospíval ke stále jednodušším tvarům, do nichž promítal svůj vztah ke skutečnosti. Charakter krajiny dokázal vystihnout několika zhuštěnými znaky, tvořícími nedílnou součást vyvážené kompozice. Tu určovaly jednak linie vymezující plochu a prostor a jednak střídmě a přitom citlivě odstupňované barevné tóny. Jeho malířský projev vždy vycházel ze soustředěného pozorování přírody a vlastního prostředí, z čehož odvozoval zákonitosti platné pro malířskou i grafickou tvorbu.

Těšínského obrazy, kresby i monotypy působí velmi křehce, promítá se do nich smysl pro vyjádření rytmu krajiny, pro citlivé ztvárnění figur i pro vystižení skladby zátiší omezeného na základní prvky. Čím jednodušší, tím sdělnější a přesvědčivější je jeho v zásadě střízlivý projev, v němž obsah zůstává v souladu s formou. Jeho rukopis je velmi charakteristický nebo dokonce nezaměnitelný. Vychází z odkazu progresivních tendencí v české krajinomalbě první poloviny minulého století a zároveň přirozeně souvisí se současným vývojem, určovaným takovými umělci, jakými byli Jiří John, Michal Ranný nebo František Hodonský. Karel Těšínský navázal i na silný středoevropský symbolismus, s nímž se vyrovnával koncentrací významů do co nejlapidárnějších tvarů.

Jeho tvorba čeká na své důkladné zhodnocení i vřazení do celkových souvislostí. Tato menší výstava představuje výběr z rozsáhlé kolekce neobyčejně živých monotypů, doplněný jedním ze zásadních obrazů. Stává se tedy jakýmsi předstupněm k uspořádání retrospektivy v pražském Mánesu a k vydání obsažného katalogu či monografie, ve které bude malířovo dílo rozčleněno a doplněno obsáhlou dokumentací celého jeho osobního i uměleckého vývoje.

Jiří Machalický
listopad 2016

Publikace je v prodeji.

Tyto stránky využívají cookies
Cookies používáme, abychom zajistili správné fungování a bezpečnost našich stránek, tím pádem co nejlepší zkušenost při návštěvě. Svá nastavení cookies můžete později kdykoliv změnit. Další informace o Cookies
Nastavení
Na této stránce můžete nastavit souhlas pro jednotlivé účely generování a využívání souborů cookies. Další informace o Cookies
Zajišťují, že tyto stránky fungují správně a bezpečně na všech zařízeních.
Analytické cookies nám pomáhají sledovat návštěvnost a informovat o tom, jak návštěvníci využívají tuto webovou stránku v průběhu jejich návštěvy.