Publikováno
14.5.2006

Od 28. 5. do 7. 7. 2006 proběhla výstava obrazů Émile-René Ménarda Příběh klidného umělce, který se prosadil jako protipól revolučních impresionistů. Úvodním slovem výstavu zahájil Maître Claude Robert a PhDr. Pavel Chalupa.  

Katalog k výstavě je zdarma k dispozici v galerii.