Publikováno
15.5.2015

Od 30. 5. do 12. 7. 2015 proběhla v Galerii Kroupa výstava obrazů Od klasicismu k impresionismu v českém malířství 1780–1910. Cílem tohoto výstavního projektu v Galerii Kroupa bylo ukázat příběh českého malířství a krajinomalby především v průběhu celého 19. století. Vzájemně se prolínající styly a vlivy jednotlivých výtvarných směrů dávají nahlédnout do uceleného vývoje českého krajinářství již od konce 19. až do počátku 20. století. 

Katalog k výstavě je v prodeji.