Nejedlý Karel (Praha 8. 7. 1873 – Praha 29. 11. 1927) byl malíř genrových obrazů, podobizen a krajin. Byl žákem pražské Akademie u prof. Sequense, Mařáka a Schikanedera (1888–1894). V jeho dílech lze nalézt motivy zejména z moravského Slovácka, ze Slovenska, z Boubína, maloval také podobizny (např. svého jmenovce Otakara Nejedlého), ženské hlavy a akty, podobizny herců aj. Nejedlého posmrtná výstava se konala v Krasoumné jednotě v Praze v dubnu r. 1930.